Az IPA története

Arthur Tropp öröksége

Az IPA (International Police Association) egy Nemzetközi Rendőrszervezet, melynek tagjai világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából kerülnek ki. Nem csak országosan, de a határokon túlnyúlóan is biztosítja a rendőrök, valamint a vám- és pénzügyőrök közötti tapasztalatcserét, a szakmai és baráti kapcsolatokat.

A szervezet eszperantó jelszava: SERVO PER AMIKECO (Barátsággal szolgálni)

Az IPA megálmodója és megalakítója Arthur Tropp Lincolnshire-i rendőr volt, aki 1950. január 1-én megalakította a szervezetet és az angol szekció első főtitkára lett.
Az az elképzelése, hogy egy rendfokozattól, nemtől, bőrszíntől, nyelvi és vallási hovatartozástól független társadalmi, kulturális és szakmai kapcsolat alakuljon ki a rendvédelmi szervek tagjai között, hamar követőkre talált és az első úttörők segítségével nemzetközivé vált.
1955-ben, a Párizsban megtartott Nemzetközi Küldöttgyűlésen Ő lett az első nemzetközi főtitkár, mely tisztséget 1966-ig, a személyes okok miatt történt visszalépéséig betöltött.

Magyarországon 1989-ben a Vas megyei rendőrök vették fel elsőként a kapcsolatot az IPA Osztrák Szekciójával és léptek be ottani egyesületekbe. Őket követték a budapesti, veszprémi és a soproni kollégáik.
1990. december 20-én 42 fővel megalakult a Magyarországi IPA Tagok Egyesülete, amely az Osztrák Szekció Magyarországi Tagozataként működött.

Az egyesület tagjai 1991-re elérték a céljukat, amikor az új-zélandi Világkongresszuson teljes jogú tagként Magyarországot is felvették a nemzetközi szervezetbe. Ezt követően 1992. január 22-én az Országos Egyesület Küldöttgyűlésén, Budapesten megalakult az IPA Magyar Szekció.